لامینت و کفپوش یلدیز فلور

لمینت‌ها معمولاً مستطیل شکل هستند و ابعادی در حدود عرض بین ۱۴ تا ۲۵ سانتیمتر و طولی بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ سانتیمتر دارند، ضخامتلمینت‌ها معمولاً ۸، ۱۰ و ۱۲ میلیمتر است (شکل ۷۷). توصیه می‌شود برای منازل از پارکت‌های با ضخامت حدود۸ میلیمتر و در مکان‌های عمومی با تردد بالا از انواع ۱۲ میلیمتر آن استفاده شود.