پارکت یلدیز فلور

لمینیت (laminate) که اصطلاحا به آن لمینت و یا پارکت لمینیت نیز می گویند، از جنس HDF ، الیاف چوب فشرده (Hard Density Fiberboard) است و مانند پارکت مستقیما از خود چوب درختان ساخته نمی شود.

**برای تفاوت پارکت و لمینیت می توان گفت کفپوش لمینت تفاوت های بسیار زیادی با پارکت چوبی دارند،

که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

کفپوش لمینت به کف اتاق چسبانده نمی شوند، بلکه توسط شیارهایی که به آنها کلیک گفته می شود و دور تا دور لمینت ها وجود دارد، به صورت نر و ماده در یکدیگر قفل می شوند.

افزایش سطح کار، باعث بیشتر شدن وزن لمینت های در هم قفل شده می شود و همین وزن، یکی از عوامل نگهدارنده لمینت ها بر روی کف بدون استفاده از چسب است.

به علت عدم استفاده از چسب در نصب کفپوش لمینت، کف اتاق صدمه نمی بیند؛ به عنوان مثال اگر کف اتاقی سنگفرش باشد و روی آن لمینت اجرا شود،

اگر بنا به دلایلی بخواهیم پس از مدتی لمینت ها را جمع کنیم، بدون اینکه کوچکترین آسیبی به سطح سنگ زیرین وارد شود، می توانیم این کار را انجام دهیم.

بدین ترتیب پارکت لمینت ها را می توان تا چندین بار پس از نصب جمع آوری و مجددا در محلی دیگر نصب کرد.